ILOKA cung cấp các dịch vụ kiểm nghiệm website cho các đơn vị kinh doanh phần mềm, và các doanh nghiệp sở hữu website cần độ ổn định cao. Hệ thống Logsik hỗ trợ kiểm tra tự động liên tục, định kỳ một website có đang hoạt động ổn định hay không, có bị sự cố làm mất kết nối website, kết nối chậm.

Dịch vụ kinh doanh